هیچ تصمیمی برای افزایش حقوق نمایندگان گرفته نشده است

هیچ تصمیمی برای افزایش حقوق نمایندگان گرفته نشده است
نماینده مردم خدابنده در مجلس شورای اسلامی گفت: امسال هیچ تصمیمی برای افزایش حقوق نمایندگان گرفته نشده است.

هیچ تصمیمی برای افزایش حقوق نمایندگان گرفته نشده است

نماینده مردم خدابنده در مجلس شورای اسلامی گفت: امسال هیچ تصمیمی برای افزایش حقوق نمایندگان گرفته نشده است.
هیچ تصمیمی برای افزایش حقوق نمایندگان گرفته نشده است

View more posts from this author

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *