هیچ بازیکنی از گسترش فولاد اخراج نشده است/ به دنبال جذب یک مهاجم خوب خارجی هستیم

هیچ بازیکنی از گسترش فولاد اخراج نشده است/ به دنبال جذب یک مهاجم خوب خارجی هستیم
سرمربی تیم گسترش‌فولاد تبریز گفت: هیچ بازیکنی از تیم گسترش‌فولاد اخراج نشده و خبرهای روز گذشته در این مورد را تکذیب می‌کنم.

هیچ بازیکنی از گسترش فولاد اخراج نشده است/ به دنبال جذب یک مهاجم خوب خارجی هستیم

سرمربی تیم گسترش‌فولاد تبریز گفت: هیچ بازیکنی از تیم گسترش‌فولاد اخراج نشده و خبرهای روز گذشته در این مورد را تکذیب می‌کنم.
هیچ بازیکنی از گسترش فولاد اخراج نشده است/ به دنبال جذب یک مهاجم خوب خارجی هستیم

View more posts from this author