هیچ اصراری بر ورود زنان به استادیوم نیست/ حق نداریم با دادن موقعیت شغلی به زنان، مردان جامعه را بیکار کنیم

هیچ اصراری بر ورود زنان به استادیوم نیست/ حق نداریم با دادن موقعیت شغلی به زنان، مردان جامعه را بیکار کنیم
عضو شورای فرهنگی و اجتماعی زنان و خانواده با بیان اینکه هیچ اصراری بر ورود زنان به ورزشگاه‌ها فوتبال نیست، گفت: آیا چون یک خانمی در شبکه‌های آمریکایی گفت زنان باید حق ورود به ورزشگاه پیدا کنند این باید تبدیل به حق زنان شود؟

هیچ اصراری بر ورود زنان به استادیوم نیست/ حق نداریم با دادن موقعیت شغلی به زنان، مردان جامعه را بیکار کنیم

عضو شورای فرهنگی و اجتماعی زنان و خانواده با بیان اینکه هیچ اصراری بر ورود زنان به ورزشگاه‌ها فوتبال نیست، گفت: آیا چون یک خانمی در شبکه‌های آمریکایی گفت زنان باید حق ورود به ورزشگاه پیدا کنند این باید تبدیل به حق زنان شود؟
هیچ اصراری بر ورود زنان به استادیوم نیست/ حق نداریم با دادن موقعیت شغلی به زنان، مردان جامعه را بیکار کنیم

View more posts from this author