هیچ‌ صدای انفجاری در اطراف حرم امام(ره) شنیده نشده است

هیچ‌ صدای انفجاری در اطراف حرم امام(ره) شنیده نشده است
مدیر روابط عمومی حرم امام خمینی(ره) شنیده شدن صدای انفجار را در اطراف این حرم تکذیب کرد.

هیچ‌ صدای انفجاری در اطراف حرم امام(ره) شنیده نشده است

مدیر روابط عمومی حرم امام خمینی(ره) شنیده شدن صدای انفجار را در اطراف این حرم تکذیب کرد.
هیچ‌ صدای انفجاری در اطراف حرم امام(ره) شنیده نشده است

View more posts from this author