هیأت تکواندوی اصفهان در رده سوم جای گرفت

هیأت تکواندوی اصفهان در رده سوم جای گرفت
رقابت‌های هفته چهارم و پنجم از گروه دوم لیگ برتر نونهالان پسر برگزار شد و تیم هیأت تکواندوی اصفهان با کسب یک تساوی و متحمل شدن یک شکست در رده سوم جای گرفت.

هیأت تکواندوی اصفهان در رده سوم جای گرفت

رقابت‌های هفته چهارم و پنجم از گروه دوم لیگ برتر نونهالان پسر برگزار شد و تیم هیأت تکواندوی اصفهان با کسب یک تساوی و متحمل شدن یک شکست در رده سوم جای گرفت.
هیأت تکواندوی اصفهان در رده سوم جای گرفت

View more posts from this author