هیأت‌ فوتبال قم با تساوی در خانه به لیگ دسته اول سقوط کرد

هیأت‌ فوتبال قم با تساوی در خانه به لیگ دسته اول سقوط کرد
فوتسالیست‌های تیم هیأت‌ قم با تساوی در بازی خانگی مقابل مقاومت البرز ضمن وداع با رقابت‌های لیگ برتر فوتسال باشگاه‌های کشور به لیگ دسته اول سقوط کرد.

هیأت‌ فوتبال قم با تساوی در خانه به لیگ دسته اول سقوط کرد

فوتسالیست‌های تیم هیأت‌ قم با تساوی در بازی خانگی مقابل مقاومت البرز ضمن وداع با رقابت‌های لیگ برتر فوتسال باشگاه‌های کشور به لیگ دسته اول سقوط کرد.
هیأت‌ فوتبال قم با تساوی در خانه به لیگ دسته اول سقوط کرد

View more posts from this author