هواداران نساجی به من لقب «فراری» داده‌اند/الگوی فوتبالی‌ام فرهاد مجیدی است، به بازی نیمار و ادن هازارد هم خیلی دقت می‌کنم

هواداران نساجی به من لقب «فراری» داده‌اند/الگوی فوتبالی‌ام فرهاد مجیدی است، به بازی نیمار و ادن هازارد هم خیلی دقت می‌کنم
ستاره جوان تیم تازه لیگ برتری شده نساجی مازندران در گفت‌وگو با خبرنگار فارس درباره مسائل مختلف صحبت کرد و به لقبی که هواداران نساجی به او داده‌اند واکنش نشان داد.

هواداران نساجی به من لقب «فراری» داده‌اند/الگوی فوتبالی‌ام فرهاد مجیدی است، به بازی نیمار و ادن هازارد هم خیلی دقت می‌کنم

ستاره جوان تیم تازه لیگ برتری شده نساجی مازندران در گفت‌وگو با خبرنگار فارس درباره مسائل مختلف صحبت کرد و به لقبی که هواداران نساجی به او داده‌اند واکنش نشان داد.
هواداران نساجی به من لقب «فراری» داده‌اند/الگوی فوتبالی‌ام فرهاد مجیدی است، به بازی نیمار و ادن هازارد هم خیلی دقت می‌کنم

View more posts from this author