هندبالیست‌های نفت و گاز در یک قدمی صدر جدول/ پیروزی قاطع گچسارانی‌ها مقابل هپکو اراک

هندبالیست‌های نفت و گاز در یک قدمی صدر جدول/ پیروزی قاطع گچسارانی‌ها مقابل هپکو اراک
در این هفته تیم نفت و گاز گچساران میهمان تیم هپکوی اراک بود که شاگردان منجیری توانستند با ارائه یک بازی زیبا میزبان خود را مغلوب کنند و به یک قدمی صدر جدول برسند.

هندبالیست‌های نفت و گاز در یک قدمی صدر جدول/ پیروزی قاطع گچسارانی‌ها مقابل هپکو اراک

در این هفته تیم نفت و گاز گچساران میهمان تیم هپکوی اراک بود که شاگردان منجیری توانستند با ارائه یک بازی زیبا میزبان خود را مغلوب کنند و به یک قدمی صدر جدول برسند.
هندبالیست‌های نفت و گاز در یک قدمی صدر جدول/ پیروزی قاطع گچسارانی‌ها مقابل هپکو اراک

View more posts from this author