همکاری علمی موسسه آموزش عالی قشم با دانشگاه کارلتون کانادا احیا می‌شود

همکاری علمی موسسه آموزش عالی قشم با دانشگاه کارلتون کانادا احیا می‌شود
رئیس موسسه آموزش عالی منطقه آزاد قشم از تلاش جدی برای احیای دوباره قرارداد همکاری بین این موسسه و دانشگاه کارلتون کانادا در رشته‌های MBA و DBA خبر داد.

همکاری علمی موسسه آموزش عالی قشم با دانشگاه کارلتون کانادا احیا می‌شود

رئیس موسسه آموزش عالی منطقه آزاد قشم از تلاش جدی برای احیای دوباره قرارداد همکاری بین این موسسه و دانشگاه کارلتون کانادا در رشته‌های MBA و DBA خبر داد.
همکاری علمی موسسه آموزش عالی قشم با دانشگاه کارلتون کانادا احیا می‌شود

View more posts from this author