همکاری ایران و هند در زمینه حمل و نقل از هرمزگان آغاز می‌شود

همکاری ایران و هند در زمینه حمل و نقل از هرمزگان آغاز می‌شود
سفیر هند در جمهوری اسلامی ایران گفت: ما علاقه داریم در زمینه کریدور حمل و نقل با ایران همکاری داشته باشیم که اصل این همکاری از استان هرمزگان آغاز می‌شود.

همکاری ایران و هند در زمینه حمل و نقل از هرمزگان آغاز می‌شود

سفیر هند در جمهوری اسلامی ایران گفت: ما علاقه داریم در زمینه کریدور حمل و نقل با ایران همکاری داشته باشیم که اصل این همکاری از استان هرمزگان آغاز می‌شود.
همکاری ایران و هند در زمینه حمل و نقل از هرمزگان آغاز می‌شود

car

View more posts from this author