همه برنامه‌ها لغو و اولویت رسیدگی به زلزله‌زدگان است

همه برنامه‌ها لغو و اولویت رسیدگی به زلزله‌زدگان است
فرمانده سپاه پاسداران انقلاب اسلامی گفت: همه برنامه‌های از پیش تعیین شده لغو و اولویت برنامه‌ها رسیدگی به زلزله‌زدگان داده شد.

همه برنامه‌ها لغو و اولویت رسیدگی به زلزله‌زدگان است

فرمانده سپاه پاسداران انقلاب اسلامی گفت: همه برنامه‌های از پیش تعیین شده لغو و اولویت برنامه‌ها رسیدگی به زلزله‌زدگان داده شد.
همه برنامه‌ها لغو و اولویت رسیدگی به زلزله‌زدگان است

View more posts from this author