همایش بزرگداشت پایه‌گذار شبیه‌خوانی در خوزستان برگزار ‌شد+تصاویر

همایش بزرگداشت پایه‌گذار شبیه‌خوانی در خوزستان برگزار ‌شد+تصاویر
همایش بزرگداشت «شیخ غافل» پایه‌گذار شبیه‌خوانی خوزستان ظهر امروز با حضور مسؤولان استانی و شهرستانی در تالار نیایش شهر شوش برگزارشد.

همایش بزرگداشت پایه‌گذار شبیه‌خوانی در خوزستان برگزار ‌شد+تصاویر

همایش بزرگداشت «شیخ غافل» پایه‌گذار شبیه‌خوانی خوزستان ظهر امروز با حضور مسؤولان استانی و شهرستانی در تالار نیایش شهر شوش برگزارشد.
همایش بزرگداشت پایه‌گذار شبیه‌خوانی در خوزستان برگزار ‌شد+تصاویر

View more posts from this author