همان بهتر که ترامپ از برجام خارج شد، همه دیدند آمریکا چطور خلف وعده کرد/ این پیمان‌شکنی ترامپ اثبات سخنان رهبری بود

همان بهتر که ترامپ از برجام خارج شد، همه دیدند آمریکا چطور خلف وعده کرد/ این پیمان‌شکنی ترامپ اثبات سخنان رهبری بود
امام‌ جمعه موقت شیراز با اشاره به خروج آمریکا از برجام، گفت: آمریکا جز کارشکنی کار خاصی انجام نمی‌داد و همان بهتر که از برجام خارج شد، اما نکته مهم در این پیمان‌شکنی، اثبات سخنان رهبر معظم انقلاب بود که سال‌ها پیش فرمودند آمریکایی‌ها قابل‌اعتماد نیستند.

همان بهتر که ترامپ از برجام خارج شد، همه دیدند آمریکا چطور خلف وعده کرد/ این پیمان‌شکنی ترامپ اثبات سخنان رهبری بود

امام‌ جمعه موقت شیراز با اشاره به خروج آمریکا از برجام، گفت: آمریکا جز کارشکنی کار خاصی انجام نمی‌داد و همان بهتر که از برجام خارج شد، اما نکته مهم در این پیمان‌شکنی، اثبات سخنان رهبر معظم انقلاب بود که سال‌ها پیش فرمودند آمریکایی‌ها قابل‌اعتماد نیستند.
همان بهتر که ترامپ از برجام خارج شد، همه دیدند آمریکا چطور خلف وعده کرد/ این پیمان‌شکنی ترامپ اثبات سخنان رهبری بود

View more posts from this author