هلاکت 3 شرور مسلح در شرق کرمان/ کشف 5.5 تن مواد مخدر از ابتدای دی ماه

هلاکت 3 شرور مسلح در شرق کرمان/ کشف 5.5 تن مواد مخدر از ابتدای دی ماه
فرمانده انتظامی استان کرمان از هلاکت 3 شرور مسلح در درگیری مسلحانه پلیس با سوداگران مرگ در شرق استان و کشف 200 کیلوگرم مواد مخدر از نوع تریاک خبر داد.

هلاکت 3 شرور مسلح در شرق کرمان/ کشف 5.5 تن مواد مخدر از ابتدای دی ماه

فرمانده انتظامی استان کرمان از هلاکت 3 شرور مسلح در درگیری مسلحانه پلیس با سوداگران مرگ در شرق استان و کشف 200 کیلوگرم مواد مخدر از نوع تریاک خبر داد.
هلاکت 3 شرور مسلح در شرق کرمان/ کشف 5.5 تن مواد مخدر از ابتدای دی ماه

View more posts from this author