هلاکت قاچاقچی مسلح و کشف بیش از 2 تن موادمخدر در جنوب شرق کشور

هلاکت قاچاقچی مسلح و کشف بیش از 2 تن موادمخدر در جنوب شرق کشور
جانشین انتظامی سیستان و بلوچستان از هلاکت یک قاچاقچی مسلح و کشف دو تن و 608 کیلو گرم مواد مخدر در درگیری با قاچاقچیان خبر داد.

هلاکت قاچاقچی مسلح و کشف بیش از 2 تن موادمخدر در جنوب شرق کشور

جانشین انتظامی سیستان و بلوچستان از هلاکت یک قاچاقچی مسلح و کشف دو تن و 608 کیلو گرم مواد مخدر در درگیری با قاچاقچیان خبر داد.
هلاکت قاچاقچی مسلح و کشف بیش از 2 تن موادمخدر در جنوب شرق کشور

View more posts from this author