هلال احمر در خدمت‌رسانی به مردم از هیچ تلاشی دریغ نمی‌کند

هلال احمر در خدمت‌رسانی به مردم از هیچ تلاشی دریغ نمی‌کند
استاندار قم با بیان اینکه جمعیت هلال احمر در خدمت‌رسانی به مردم از هیچ تلاش و کوششی دریغ نمی‌کند، گفت: هلال احمر در همه حوادث به مردم خدمت‌رسانی می‌کند و کمک‌ها و خدمت‌رسانی‌های این مجموعه در حادثه زلزله اخیر و اربعین بر کسی پوشیده نیست.

هلال احمر در خدمت‌رسانی به مردم از هیچ تلاشی دریغ نمی‌کند

استاندار قم با بیان اینکه جمعیت هلال احمر در خدمت‌رسانی به مردم از هیچ تلاش و کوششی دریغ نمی‌کند، گفت: هلال احمر در همه حوادث به مردم خدمت‌رسانی می‌کند و کمک‌ها و خدمت‌رسانی‌های این مجموعه در حادثه زلزله اخیر و اربعین بر کسی پوشیده نیست.
هلال احمر در خدمت‌رسانی به مردم از هیچ تلاشی دریغ نمی‌کند

View more posts from this author