هشدار ظریف به ترامپ: گزینه خروج از برجام روی میزمان است

هشدار ظریف به ترامپ: گزینه خروج از برجام روی میزمان است
وزیر امور خارجه کشورمان به رییس‌جمهوری آمریکا هشدار داد، ایران این گزینه را در اختیار دارد که از توافق هسته‌ای خارج شود. به گزارش ایسنا، محمدجواد ظریف در مصاحبه با نشنال اینترست گفت:  در صورتی که تعرضی عمده رخ دهد -یا همان چیزی که در برجام عدم اجرای قابل توجه خوانده می‌شود-، ایران گزینه‌های دیگری […]

هشدار ظریف به ترامپ: گزینه خروج از برجام روی میزمان است

وزیر امور خارجه کشورمان به رییس‌جمهوری آمریکا هشدار داد، ایران این گزینه را در اختیار دارد که از توافق هسته‌ای خارج شود. به گزارش ایسنا، محمدجواد ظریف در مصاحبه با نشنال اینترست گفت:  در صورتی که تعرضی عمده رخ دهد -یا همان چیزی که در برجام عدم اجرای قابل توجه خوانده می‌شود-، ایران گزینه‌های دیگری […]
هشدار ظریف به ترامپ: گزینه خروج از برجام روی میزمان است

View more posts from this author