هر بازی حکم فینال را دارد/ گروه ما نسبت به گروه دو بسیار سخت‌تر است

هر بازی حکم فینال را دارد/ گروه ما نسبت به گروه دو بسیار سخت‌تر است
سرمربی تیم دانش ورزش فریمان گفت: در رقابت‌های لیگ دسته اول فوتسال هر بازی حکم فینال را دارد.

هر بازی حکم فینال را دارد/ گروه ما نسبت به گروه دو بسیار سخت‌تر است

سرمربی تیم دانش ورزش فریمان گفت: در رقابت‌های لیگ دسته اول فوتسال هر بازی حکم فینال را دارد.
هر بازی حکم فینال را دارد/ گروه ما نسبت به گروه دو بسیار سخت‌تر است

View more posts from this author