هرچه انقلاب پیش می‌رود، نظام اسلامی مقتدرتر می‌شود

هرچه انقلاب پیش می‌رود، نظام اسلامی مقتدرتر می‌شود
نماینده ولی‌فقیه در خراسان رضوی با اشاره به اینکه قدرت و عظمت امام زمان در جای جای این انقلاب به‌چشم می‌خورد، گفت: امروز ما برای امام زمان در مقام تحسس هستیم.

هرچه انقلاب پیش می‌رود، نظام اسلامی مقتدرتر می‌شود

نماینده ولی‌فقیه در خراسان رضوی با اشاره به اینکه قدرت و عظمت امام زمان در جای جای این انقلاب به‌چشم می‌خورد، گفت: امروز ما برای امام زمان در مقام تحسس هستیم.
هرچه انقلاب پیش می‌رود، نظام اسلامی مقتدرتر می‌شود

View more posts from this author