هراز یک‌طرفه شد/ ترافیک محور پرحجم و روان است

هراز یک‌طرفه شد/ ترافیک محور پرحجم و روان است
رئیس پلیس راه شرق تهران گفت: محور هراز از شمال به سمت تهران یک‌طرفه شد.

هراز یک‌طرفه شد/ ترافیک محور پرحجم و روان است

رئیس پلیس راه شرق تهران گفت: محور هراز از شمال به سمت تهران یک‌طرفه شد.
هراز یک‌طرفه شد/ ترافیک محور پرحجم و روان است

View more posts from this author