هراز قفل شد/ ترافیکی نیمه‌سنگین در کندوان

هراز قفل شد/ ترافیکی نیمه‌سنگین در کندوان
رئیس پلیس راه مازندران گفت: تردد خودروها در محور هراز از مسیر جنوب به شمال به‌صورت سنگین است.

هراز قفل شد/ ترافیکی نیمه‌سنگین در کندوان

رئیس پلیس راه مازندران گفت: تردد خودروها در محور هراز از مسیر جنوب به شمال به‌صورت سنگین است.
هراز قفل شد/ ترافیکی نیمه‌سنگین در کندوان

View more posts from this author