هراز فردا یک‌طرفه می شود/ ترافیک روان در محورهای شرق تهران

هراز فردا یک‌طرفه می شود/ ترافیک روان در محورهای شرق تهران
رئیس پلیس راه شرق استان تهران گفت: فردا از ساعت 13 تردد خودروها از رودهن به آمل ممنوع شده و از ساعت 14 محور هراز یک‌طرفه می‌شود، این محدودیت تا ساعت 24 ادامه می‌یابد.

هراز فردا یک‌طرفه می شود/ ترافیک روان در محورهای شرق تهران

رئیس پلیس راه شرق استان تهران گفت: فردا از ساعت 13 تردد خودروها از رودهن به آمل ممنوع شده و از ساعت 14 محور هراز یک‌طرفه می‌شود، این محدودیت تا ساعت 24 ادامه می‌یابد.
هراز فردا یک‌طرفه می شود/ ترافیک روان در محورهای شرق تهران

View more posts from this author