هدف از انقلاب مبارزه با ظلم و مقابله با برافراشته شدن پرچم ضاله «اسلام آمریکایی» بوده و هست

هدف از انقلاب مبارزه با ظلم و مقابله با برافراشته شدن پرچم ضاله «اسلام آمریکایی» بوده و هست
بسیج دانشجویی پنج دانشگاه بزرگ اصفهان با صدور بیانیه‌ای خواستار حضور حماسی مردم همیشه در صحنه اصفهان و ایران در راهپیمایی روز جهادی قدس شدند.

هدف از انقلاب مبارزه با ظلم و مقابله با برافراشته شدن پرچم ضاله «اسلام آمریکایی» بوده و هست

بسیج دانشجویی پنج دانشگاه بزرگ اصفهان با صدور بیانیه‌ای خواستار حضور حماسی مردم همیشه در صحنه اصفهان و ایران در راهپیمایی روز جهادی قدس شدند.
هدف از انقلاب مبارزه با ظلم و مقابله با برافراشته شدن پرچم ضاله «اسلام آمریکایی» بوده و هست

خرید vpn گوشی آیفون

قدیر نیوز

View more posts from this author