نیروی کار کارخانه سیمان مند از شهرستان دشتی تأمین می‌شود

نیروی کار کارخانه سیمان مند از شهرستان دشتی تأمین می‌شود
فرماندارشهرستان دشتی گفت: یک تضمین اشتغالی از مسؤولان کارخانه مند دشتی گرفته‌ایم که در این راستا همکاری لازم داشته‌اند و قرار است تمام نیروی کار مورد نیاز صنعت از شهرستان تأمین شود.

نیروی کار کارخانه سیمان مند از شهرستان دشتی تأمین می‌شود

فرماندارشهرستان دشتی گفت: یک تضمین اشتغالی از مسؤولان کارخانه مند دشتی گرفته‌ایم که در این راستا همکاری لازم داشته‌اند و قرار است تمام نیروی کار مورد نیاز صنعت از شهرستان تأمین شود.
نیروی کار کارخانه سیمان مند از شهرستان دشتی تأمین می‌شود

خبر جدید

View more posts from this author