نیازی به واردات گندم نداریم/ خرید 185 هزار تن کلزا

نیازی به واردات گندم نداریم/ خرید 185 هزار تن کلزا
معاون تولیدات امور زراعی وزیر جهاد کشاورزی گفت: با این حجم از تولید در انواع و اقسام کیفیت‌های مختلف هر مقدار گندم مورد نیاز در کشور وجود دارد و نیازی به واردات گندم نداریم.

نیازی به واردات گندم نداریم/ خرید 185 هزار تن کلزا

معاون تولیدات امور زراعی وزیر جهاد کشاورزی گفت: با این حجم از تولید در انواع و اقسام کیفیت‌های مختلف هر مقدار گندم مورد نیاز در کشور وجود دارد و نیازی به واردات گندم نداریم.
نیازی به واردات گندم نداریم/ خرید 185 هزار تن کلزا

View more posts from this author