نگرش مسؤولان و خیران به معتادان باید تغییر کند

نگرش مسؤولان و خیران به معتادان باید تغییر کند
رئیس اداره بهزیستی شهرستان شهریار گفت: تغییر نگرش مسؤولان و خیران به مقوله اعتیاد و معتادان امری ضروری و اجتناب‌‌ناپذیر است.

نگرش مسؤولان و خیران به معتادان باید تغییر کند

رئیس اداره بهزیستی شهرستان شهریار گفت: تغییر نگرش مسؤولان و خیران به مقوله اعتیاد و معتادان امری ضروری و اجتناب‌‌ناپذیر است.
نگرش مسؤولان و خیران به معتادان باید تغییر کند

خرید vpn گوشی آیفون

پرس نیوز

View more posts from this author