نگذارید خاطرات رزمندگان از دست برود

نگذارید خاطرات رزمندگان از دست برود
کارشناس مذهبی برنامه سمت خدا خطاب به برنامه‌سازان گفت: تا پدران شهدا باقی‌ مانده‌اند و از میان ما نرفته‌اند، با پدران و مادران شهدا مصاحبه کنید، نگذارید خاطرات رزمندگان از دست برود.

نگذارید خاطرات رزمندگان از دست برود

کارشناس مذهبی برنامه سمت خدا خطاب به برنامه‌سازان گفت: تا پدران شهدا باقی‌ مانده‌اند و از میان ما نرفته‌اند، با پدران و مادران شهدا مصاحبه کنید، نگذارید خاطرات رزمندگان از دست برود.
نگذارید خاطرات رزمندگان از دست برود

View more posts from this author

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *