نگاه ویژه کشور به هندبال گچساران پس از موفقیت در مسابقات جام باشگاه‌های آسیا

نگاه ویژه کشور به هندبال گچساران پس از موفقیت در مسابقات جام باشگاه‌های آسیا
سرمربی تیم هندبال نفت و گاز گچساران گفت: هندبال ایران بعد از مسابقات آسیایی نگاه ویژه‌ای به هندبال گچساران دارد.

نگاه ویژه کشور به هندبال گچساران پس از موفقیت در مسابقات جام باشگاه‌های آسیا

سرمربی تیم هندبال نفت و گاز گچساران گفت: هندبال ایران بعد از مسابقات آسیایی نگاه ویژه‌ای به هندبال گچساران دارد.
نگاه ویژه کشور به هندبال گچساران پس از موفقیت در مسابقات جام باشگاه‌های آسیا

View more posts from this author