نهضت توجه به مساجد در مشهد، سرآمد فعالیت‌های شورای چهارم و شهرداری است

نهضت توجه به مساجد در مشهد، سرآمد فعالیت‌های شورای چهارم و شهرداری است
عضو کمیسیون فرهنگی، اجتماعی و زیارت شورای اسلامی شهر مشهد با اشاره به اینکه شورای چهارم و شهرداری صدها پروژه بزرگ و کوچک را در دست اجرا دارد، گفت: نهضت توجه به مساجد، سرآمد فعالیت‌های شورای چهارم و شهرداری است.

نهضت توجه به مساجد در مشهد، سرآمد فعالیت‌های شورای چهارم و شهرداری است

عضو کمیسیون فرهنگی، اجتماعی و زیارت شورای اسلامی شهر مشهد با اشاره به اینکه شورای چهارم و شهرداری صدها پروژه بزرگ و کوچک را در دست اجرا دارد، گفت: نهضت توجه به مساجد، سرآمد فعالیت‌های شورای چهارم و شهرداری است.
نهضت توجه به مساجد در مشهد، سرآمد فعالیت‌های شورای چهارم و شهرداری است

دانلود سریال و آهنگ

View more posts from this author