نمایندگان هیات دولت در آذربایجان‌شرقی حضور یافتند/ تشییع جان‌باختگان روز چهارشنبه

نمایندگان هیات دولت در آذربایجان‌شرقی حضور یافتند/ تشییع جان‌باختگان روز چهارشنبه
نمایندگان هیات دولت، به همراه استاندار آذربایجان‌شرقی از اقدامات انجام‌ شده توسط پزشکی قانونی تبریز بازدید و در ادامه با حضور در منزل تعدادی از جان‌باختگان حادثه قطار مسیر تبریز ـ مشهد دیدار و از خانواده آنان دلجویی کردند.

نمایندگان هیات دولت در آذربایجان‌شرقی حضور یافتند/ تشییع جان‌باختگان روز چهارشنبه

نمایندگان هیات دولت، به همراه استاندار آذربایجان‌شرقی از اقدامات انجام‌ شده توسط پزشکی قانونی تبریز بازدید و در ادامه با حضور در منزل تعدادی از جان‌باختگان حادثه قطار مسیر تبریز ـ مشهد دیدار و از خانواده آنان دلجویی کردند.
نمایندگان هیات دولت در آذربایجان‌شرقی حضور یافتند/ تشییع جان‌باختگان روز چهارشنبه

View more posts from this author