نمایش گوشه‌ای از توانمندی ایران در رزمایش محمد رسول الله(ص) 5

نمایش گوشه‌ای از توانمندی ایران در رزمایش محمد رسول الله(ص) 5
بخشی از توانمندی‌های ارتش در رزمایش مشترک محمد رسول الله(ص)5 با حضور فرمانده کل ارتش به نمایش گذاشته شد.

نمایش گوشه‌ای از توانمندی ایران در رزمایش محمد رسول الله(ص) 5

بخشی از توانمندی‌های ارتش در رزمایش مشترک محمد رسول الله(ص)5 با حضور فرمانده کل ارتش به نمایش گذاشته شد.
نمایش گوشه‌ای از توانمندی ایران در رزمایش محمد رسول الله(ص) 5

View more posts from this author