نقل‌وانتقال باشگاه سپیدرود در حال انجام است

نقل‌وانتقال باشگاه سپیدرود در حال انجام است
در جلسه‌ای که ظهر امروز در دفتر هیات فوتبال گیلان با حضور مدیرکل سازمان و ورزش و جوانان گیلان با کیومرث بیات متقاضی خرید سپیدرود برگزار شد طرفین در ارتباط با نقل‌وانتقال باشگاه به بحث و گفت‌وگو پرداختند.

نقل‌وانتقال باشگاه سپیدرود در حال انجام است

در جلسه‌ای که ظهر امروز در دفتر هیات فوتبال گیلان با حضور مدیرکل سازمان و ورزش و جوانان گیلان با کیومرث بیات متقاضی خرید سپیدرود برگزار شد طرفین در ارتباط با نقل‌وانتقال باشگاه به بحث و گفت‌وگو پرداختند.
نقل‌وانتقال باشگاه سپیدرود در حال انجام است

View more posts from this author