نقش رهبری در خنثی کردن توطئه دشمنان بی‌بدیل است/ انقلاب اسلامی پرچم‌دار شیعه در جهان

نقش رهبری در خنثی کردن توطئه دشمنان بی‌بدیل است/ انقلاب اسلامی پرچم‌دار شیعه در جهان
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی چهارمحال و بختیاری گفت: علیرغم همه توطئه‌های آمریکا، انقلاب اسلامی باصلابت به مسیر خود ادامه می‌دهد و نقش مقام معظم رهبری در پیشبرد اهداف انقلاب اسلامی و خنثی کردن توطئه‌های دشمنان بی‌بدیل است.

نقش رهبری در خنثی کردن توطئه دشمنان بی‌بدیل است/ انقلاب اسلامی پرچم‌دار شیعه در جهان

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی چهارمحال و بختیاری گفت: علیرغم همه توطئه‌های آمریکا، انقلاب اسلامی باصلابت به مسیر خود ادامه می‌دهد و نقش مقام معظم رهبری در پیشبرد اهداف انقلاب اسلامی و خنثی کردن توطئه‌های دشمنان بی‌بدیل است.
نقش رهبری در خنثی کردن توطئه دشمنان بی‌بدیل است/ انقلاب اسلامی پرچم‌دار شیعه در جهان

View more posts from this author