نقش رسانه‌ها در پیشبرد اهداف والای انقلاب اسلامی منحصر به فرد است/خبرنگاران بی‌مهری برخی از مسؤولان را مانعی در جهت ادامه کار خود ندانند

نقش رسانه‌ها در پیشبرد اهداف والای انقلاب اسلامی منحصر به فرد است/خبرنگاران بی‌مهری برخی از مسؤولان را مانعی در جهت ادامه کار خود ندانند
رئیس نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه‌های استان خوزستان با تاکید بر اینکه خبرنگاران بی‌مهری برخی از مسؤولان را مانعی در جهت ادامه کار خود ندانند، گفت: نقش رسانه‌ها در پیشبرد اهداف والای انقلاب اسلامی منحصر به فرد است.

نقش رسانه‌ها در پیشبرد اهداف والای انقلاب اسلامی منحصر به فرد است/خبرنگاران بی‌مهری برخی از مسؤولان را مانعی در جهت ادامه کار خود ندانند

رئیس نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه‌های استان خوزستان با تاکید بر اینکه خبرنگاران بی‌مهری برخی از مسؤولان را مانعی در جهت ادامه کار خود ندانند، گفت: نقش رسانه‌ها در پیشبرد اهداف والای انقلاب اسلامی منحصر به فرد است.
نقش رسانه‌ها در پیشبرد اهداف والای انقلاب اسلامی منحصر به فرد است/خبرنگاران بی‌مهری برخی از مسؤولان را مانعی در جهت ادامه کار خود ندانند

View more posts from this author