نفت مسجدسلیمان به یک قدمی قهرمانی نیم فصل رسید/پیروزی دلچسب تاراز در مقابل نماینده اصفهان

نفت مسجدسلیمان به یک قدمی قهرمانی نیم فصل رسید/پیروزی دلچسب تاراز در مقابل نماینده اصفهان
هفته ششم لیگ برتر گلف کشور با برگزاری 3 دیدار به میزبانی باشگاه گلف مسجدسلیمان در روزهای پنجشنبه و جمعه برگزار شد.

نفت مسجدسلیمان به یک قدمی قهرمانی نیم فصل رسید/پیروزی دلچسب تاراز در مقابل نماینده اصفهان

هفته ششم لیگ برتر گلف کشور با برگزاری 3 دیدار به میزبانی باشگاه گلف مسجدسلیمان در روزهای پنجشنبه و جمعه برگزار شد.
نفت مسجدسلیمان به یک قدمی قهرمانی نیم فصل رسید/پیروزی دلچسب تاراز در مقابل نماینده اصفهان

View more posts from this author