نفت تهران تیم قابل احترامی است/ می‌خواهیم در پایان فصل دل هواداران خوزستانی شاد شود

نفت تهران تیم قابل احترامی است/ می‌خواهیم در پایان فصل دل هواداران خوزستانی شاد شود
سرمربی تیم فولاد خوزستان گفت: امیدواریم در دیدار با نفت تهران نتیجه خوبی به دست بیاوریم تا روند رو به رشدی را تا انتهای فصل داشته و تیمش در پایان فصل جایگاهی مناسب در جدول رده بندی لیگ‌ برتر داشته باشد.

نفت تهران تیم قابل احترامی است/ می‌خواهیم در پایان فصل دل هواداران خوزستانی شاد شود

سرمربی تیم فولاد خوزستان گفت: امیدواریم در دیدار با نفت تهران نتیجه خوبی به دست بیاوریم تا روند رو به رشدی را تا انتهای فصل داشته و تیمش در پایان فصل جایگاهی مناسب در جدول رده بندی لیگ‌ برتر داشته باشد.
نفت تهران تیم قابل احترامی است/ می‌خواهیم در پایان فصل دل هواداران خوزستانی شاد شود

View more posts from this author