نعمتی سرمربی تیم فوتسال شهروند ساری شد

نعمتی سرمربی تیم فوتسال شهروند ساری شد
مهدی نعمتی سرمربی فصل گذشته تیم فوتسال شهروند ساری پس از توافق با مدیرعامل این باشگاه، هدایت شهروند ساری را برای فصل جاری بر عهده گرفت.

نعمتی سرمربی تیم فوتسال شهروند ساری شد

مهدی نعمتی سرمربی فصل گذشته تیم فوتسال شهروند ساری پس از توافق با مدیرعامل این باشگاه، هدایت شهروند ساری را برای فصل جاری بر عهده گرفت.
نعمتی سرمربی تیم فوتسال شهروند ساری شد

خرم خبر

View more posts from this author