نظرمحمدی در نشست خبری پیش از بازی با پارس جنوبی حاضر نشد

نظرمحمدی در نشست خبری پیش از بازی با پارس جنوبی حاضر نشد
سرمربی تیم فوتبال سپیدرود رشت در نشست خبری پیش از بازی با پارس جنوبی جم حاضر نشد.

نظرمحمدی در نشست خبری پیش از بازی با پارس جنوبی حاضر نشد

سرمربی تیم فوتبال سپیدرود رشت در نشست خبری پیش از بازی با پارس جنوبی جم حاضر نشد.
نظرمحمدی در نشست خبری پیش از بازی با پارس جنوبی حاضر نشد

View more posts from this author