نظرمحمدی: از برنامه‌هایی که داشتیم خیلی دور نیستیم/ باید امتیازات را جمع کنیم

نظرمحمدی: از برنامه‌هایی که داشتیم خیلی دور نیستیم/ باید امتیازات را جمع کنیم
سرمربی تیم فوتبال سپیدرود رشت، گفت:سپیدرود گل‌های بسیار مبتدیانه‌ای دریافت می‌کند و متأسفانه ما در همان نیمه اول نتیجه بازی را از دست می‌دهیم.

نظرمحمدی: از برنامه‌هایی که داشتیم خیلی دور نیستیم/ باید امتیازات را جمع کنیم

سرمربی تیم فوتبال سپیدرود رشت، گفت:سپیدرود گل‌های بسیار مبتدیانه‌ای دریافت می‌کند و متأسفانه ما در همان نیمه اول نتیجه بازی را از دست می‌دهیم.
نظرمحمدی: از برنامه‌هایی که داشتیم خیلی دور نیستیم/ باید امتیازات را جمع کنیم

View more posts from this author