نظام بانکی برای اعطای تسهیلات به واحدهای صنعتی کوچک دارای مشکل است

نظام بانکی برای اعطای تسهیلات به واحدهای صنعتی کوچک دارای مشکل است
مدیرعامل صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری صنایع کوچک گفت: نظام بانکی برای اعطای تسهیلات به واحدهای صنعتی کوچک دارای مشکل است.

نظام بانکی برای اعطای تسهیلات به واحدهای صنعتی کوچک دارای مشکل است

مدیرعامل صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری صنایع کوچک گفت: نظام بانکی برای اعطای تسهیلات به واحدهای صنعتی کوچک دارای مشکل است.
نظام بانکی برای اعطای تسهیلات به واحدهای صنعتی کوچک دارای مشکل است

View more posts from this author

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *