نظام‌مهندسی پاسخگوی تخریب مدارس مناطق زلزله‌زده باشد/ اعتبار ۳ میلیارد دلاری نوسازی و بازسازی مدارس تخصیص داده نشد

نظام‌مهندسی پاسخگوی تخریب مدارس مناطق زلزله‌زده باشد/ اعتبار ۳ میلیارد دلاری نوسازی و بازسازی مدارس تخصیص داده نشد
عضو هیئت‌رئیسه کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس از دولت بابت تخصیص ندادن اعتبار ۳ میلیارد دلاری نوسازی و بازسازی مدارس انتقاد کرد.

نظام‌مهندسی پاسخگوی تخریب مدارس مناطق زلزله‌زده باشد/ اعتبار ۳ میلیارد دلاری نوسازی و بازسازی مدارس تخصیص داده نشد

عضو هیئت‌رئیسه کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس از دولت بابت تخصیص ندادن اعتبار ۳ میلیارد دلاری نوسازی و بازسازی مدارس انتقاد کرد.
نظام‌مهندسی پاسخگوی تخریب مدارس مناطق زلزله‌زده باشد/ اعتبار ۳ میلیارد دلاری نوسازی و بازسازی مدارس تخصیص داده نشد

View more posts from this author