نظارت کافی بر روی تورهای گردشگری وجود ندارد/ میزان اشتغال بخش گردشگری نیز دو برابر سریع‌تر از سایر بخش‌ها است

نظارت کافی بر روی تورهای گردشگری وجود ندارد/ میزان اشتغال بخش گردشگری نیز دو برابر سریع‌تر از سایر بخش‌ها است
نماینده مردم مسجدسلیمان در مجلس شورای اسلامی گفت: نظارت کافی بر روی تورهای گردشگری وجود ندارد.

نظارت کافی بر روی تورهای گردشگری وجود ندارد/ میزان اشتغال بخش گردشگری نیز دو برابر سریع‌تر از سایر بخش‌ها است

نماینده مردم مسجدسلیمان در مجلس شورای اسلامی گفت: نظارت کافی بر روی تورهای گردشگری وجود ندارد.
نظارت کافی بر روی تورهای گردشگری وجود ندارد/ میزان اشتغال بخش گردشگری نیز دو برابر سریع‌تر از سایر بخش‌ها است

View more posts from this author