نظارت بر صنوف چرداول در ماه مبارک رمضان

نظارت بر صنوف چرداول در ماه مبارک رمضان
فرمانده انتظامی شهرستان چرداول با بیان اینکه نظارت پلیس بر صنوف در ماه مبارک رمضان با جدیت صورت می‌گیرد، گفت: روزانه بالغ بر 30 واحد صنفی بازدید می‌شود.

نظارت بر صنوف چرداول در ماه مبارک رمضان

فرمانده انتظامی شهرستان چرداول با بیان اینکه نظارت پلیس بر صنوف در ماه مبارک رمضان با جدیت صورت می‌گیرد، گفت: روزانه بالغ بر 30 واحد صنفی بازدید می‌شود.
نظارت بر صنوف چرداول در ماه مبارک رمضان

اخبار دنیای موبایل و تکنولوژی

View more posts from this author