نصب 50 دستگاه دوربین ثبت تخلف در 41 نقطه اصلی خراسان جنوبی

نصب 50 دستگاه دوربین ثبت تخلف در 41 نقطه اصلی خراسان جنوبی
مدیرکل حمل و نقل و پایانه‌های خراسان جنوبی گفت: نصب 50 دستگاه دوربین ثبت تخلف از ابتدای تیرماه جاری در 41 نقطه اصلی و محورهای پر ترافیک استان آغاز شده است.

نصب 50 دستگاه دوربین ثبت تخلف در 41 نقطه اصلی خراسان جنوبی

مدیرکل حمل و نقل و پایانه‌های خراسان جنوبی گفت: نصب 50 دستگاه دوربین ثبت تخلف از ابتدای تیرماه جاری در 41 نقطه اصلی و محورهای پر ترافیک استان آغاز شده است.
نصب 50 دستگاه دوربین ثبت تخلف در 41 نقطه اصلی خراسان جنوبی

خرید vpn فوری

اخبار دنیای دیجیتال

View more posts from this author