نصب سامانه خورشیدی 20 کیلوواتی در مرکز منطقه جنوب شرق

نصب سامانه خورشیدی 20 کیلوواتی در مرکز منطقه جنوب شرق
رئیس نگهداری و تعمیرات برق منطقه جنوب شرق با اعلام خبر احداث نخستین سامانه خورشیدی در مرکز منطقه جنوب شرق، این منطقه را پیشگام در حرکت به سمت استفاده از انرژی‌های تجدیدپذیر در راستای اقتصاد مقاومتی ارزیابی کرد.

نصب سامانه خورشیدی 20 کیلوواتی در مرکز منطقه جنوب شرق

رئیس نگهداری و تعمیرات برق منطقه جنوب شرق با اعلام خبر احداث نخستین سامانه خورشیدی در مرکز منطقه جنوب شرق، این منطقه را پیشگام در حرکت به سمت استفاده از انرژی‌های تجدیدپذیر در راستای اقتصاد مقاومتی ارزیابی کرد.
نصب سامانه خورشیدی 20 کیلوواتی در مرکز منطقه جنوب شرق

View more posts from this author