نشست استاندار کهگیلویه و بویراحمد با نوبخت برای تخصیص اعتبار به اجلاسیه شهدای استان

نشست استاندار کهگیلویه و بویراحمد با نوبخت برای تخصیص اعتبار به اجلاسیه شهدای استان
رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کهگیلویه و بویراحمد گفت: نشست استاندار کهگیلویه و بویراحمد و نوبخت برای تخصیص اعتبار به اجلاسیه شهدا برگزار می‌شود.

نشست استاندار کهگیلویه و بویراحمد با نوبخت برای تخصیص اعتبار به اجلاسیه شهدای استان

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کهگیلویه و بویراحمد گفت: نشست استاندار کهگیلویه و بویراحمد و نوبخت برای تخصیص اعتبار به اجلاسیه شهدا برگزار می‌شود.
نشست استاندار کهگیلویه و بویراحمد با نوبخت برای تخصیص اعتبار به اجلاسیه شهدای استان

bluray movie download

View more posts from this author