نسل جوان در معرض تهاجم فرهنگی دشمنان قرار دارند/ ضرورت اشاعه فرهنگ نماز در خبرگزاری‌ها و رسانه ملی

نسل جوان در معرض تهاجم فرهنگی دشمنان قرار دارند/ ضرورت اشاعه فرهنگ نماز در خبرگزاری‌ها و رسانه ملی
نماینده ولی فقیه در استان ایلام گفت: نسل جوان به ویژه دانشجویان و دانش‌آموزان در معرض تهاجم فرهنگی دشمنان قرار دارند.

نسل جوان در معرض تهاجم فرهنگی دشمنان قرار دارند/ ضرورت اشاعه فرهنگ نماز در خبرگزاری‌ها و رسانه ملی

نماینده ولی فقیه در استان ایلام گفت: نسل جوان به ویژه دانشجویان و دانش‌آموزان در معرض تهاجم فرهنگی دشمنان قرار دارند.
نسل جوان در معرض تهاجم فرهنگی دشمنان قرار دارند/ ضرورت اشاعه فرهنگ نماز در خبرگزاری‌ها و رسانه ملی

View more posts from this author