نساجی با 6 گل راهی لیگ‌ برتر شد/ غرش ببرها در ورزشگاه تختی

نساجی با 6 گل راهی لیگ‌ برتر شد/ غرش ببرها در ورزشگاه تختی
هواداران و بازیکنان نساجی امروز در ورزشگاه تختی قائم‌شهر، حماسه آفریدند و مزد تلاش‌های چندساله خود را گرفتند و در یک کلام گفت «سلام بر لیگ برتر».

نساجی با 6 گل راهی لیگ‌ برتر شد/ غرش ببرها در ورزشگاه تختی

هواداران و بازیکنان نساجی امروز در ورزشگاه تختی قائم‌شهر، حماسه آفریدند و مزد تلاش‌های چندساله خود را گرفتند و در یک کلام گفت «سلام بر لیگ برتر».
نساجی با 6 گل راهی لیگ‌ برتر شد/ غرش ببرها در ورزشگاه تختی

View more posts from this author