نزاع دسته‌جمعی در پیشوا منجر به قتل شد

نزاع دسته‌جمعی در پیشوا منجر به قتل شد
فرمانده انتظامی شهرستان پیشوا گفت: درگیری و نزاع دسته‌جمعی در مجتمع خورشید هشتم پیشوا منجر به مرگ یک جوان 28 ساله در اثر ضربه چاقو شد.

نزاع دسته‌جمعی در پیشوا منجر به قتل شد

فرمانده انتظامی شهرستان پیشوا گفت: درگیری و نزاع دسته‌جمعی در مجتمع خورشید هشتم پیشوا منجر به مرگ یک جوان 28 ساله در اثر ضربه چاقو شد.
نزاع دسته‌جمعی در پیشوا منجر به قتل شد

View more posts from this author