نرخ بیکاری در کشور 35 درصد است/ وضعیت نامناسب بودجه سال 97

نرخ بیکاری در کشور 35 درصد است/ وضعیت نامناسب بودجه سال 97
نماینده مردم رشت در مجلس با انتقاد از وضعیت لایحه بودجه سال 97 گفت: مجلس مخالف با استانی شدن بودجه آموزش‌وپرورش است.

نرخ بیکاری در کشور 35 درصد است/ وضعیت نامناسب بودجه سال 97

نماینده مردم رشت در مجلس با انتقاد از وضعیت لایحه بودجه سال 97 گفت: مجلس مخالف با استانی شدن بودجه آموزش‌وپرورش است.
نرخ بیکاری در کشور 35 درصد است/ وضعیت نامناسب بودجه سال 97

View more posts from this author